O SPOLOČNOSTI

Našé strategické témy

Naše strategické témy

vízia

Byť jedným z lídrov v oblasti dovozu a predaja soli na slovenskom trhu. Posilniť imidž dôveryhodnej, profesionálnej spoločnosti, ktorá bude ekonomicky efektívna, otvorená potrebám životného prostredia a technicky inovatívna. Chceme byť spoločnosť, ktorá bude prinášať  na slovenský trh kvalitné produkty, ktoré spĺňajú prísne technické a kvalitatívne normy.

O SPOLOČNOSTI

Našé strategické témy

Naše strategické témy

vízia

Byť jedným z lídrov v oblasti dovozu a predaja soli na slovenský trh. Posilniť imidž dôveryhodnej, profesionálnej spoločnosti, ktorá bude ekonomicky efektívna, otvorená potrebám životného prostredia a technicky inovatívna. Chceme byť spoločnosť, ktorá bude prinášať  na slovenský trh kvalitné produkty, ktoré spĺňajú prísne technické a kvalitatívne normy.

poslanie

poslanie

Základom nášho podnikania sú 3 piliére:

kvalita, profesionalita a partnerstvo.

Poskytovaním vysoko kvalitných produktov a zabezpečením profesionálneho servisu chceme budovať a rozvíjať trvalé vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi. Sme priateľská a spoľahlivá spoločnosť s dlhodobou tradíciou na slovenskom trhu a v tomto trende chceme pokračovať i ďalej.

história

História nášho podnikania sa datuje od začiatku deväťdesiatych rokov kedy sme začali podnikať na slovenskom trhu s posypovými materiálmi najmä však s posypovou soľou. Postupne sme portfólio našich produktov a služieb rozširovali a od roku 2002 funguje spoločnosť pod obchodným menom Euromar spol.s r.o.. Posypové soli už dávno nie sú jediný prvok predávaného sortimentu. Od roku 2013 na automatizovanej linke balíme sypké materiály do spotrebiteľských balení, ktoré sú ergonomicky a dizajnovo navrhnuté pre maloobchod. Od roku 2019 pripravujeme pre našich zákazníkov zmesi posypových materiálov, ktoré sme schopní pripraviť podľa špecifikácie zákazníka.

obchod

Na základe dlhoročných skúseností a potrieb našich zákazníkov máme vybudované veľmi dobré obchodné vzťahy s producentmi soli v Európe i mimo nej. Dbáme aby sme dokázali poskytnúť čo najkvalitnejšie a zároveň ekonomicky zaujímavé produkty, mnoho krát aby boli zákazníkovi k dispozícii presne v ten moment kedy majú byť použité, JIT ( just-in-time). Medzi naše silné stránky patrí kapacita a rozmiestnenie skladov na našom území čo zaručuje rýchle dodanie tovaru odberateľovi. Disponujeme vlastnými modernými skladovými priestormi a skladovou technikou. Na sledovanie pohybov tovaru používame moderný systém evidencie.

poslanie

Základom nášho podnikania sú 3 piliére:

kvalita, profesionalita a partnerstvo.

Poskytovaním vysoko kvalitných produktov a zabezpečením profesionálneho servisu chceme budovať a rozvíjať trvalé vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi. Sme priateľská a spoľahlivá spoločnosť s dlhodobou tradíciou na slovenskom trhu a v tomto trende chceme pokračovať i naďalej.

poslanie

história

História nášho podnikania sa datuje od začiatku deväťdesiatych rokov, kedy sme začali podnikať na slovenskom trhu s posypovými materiálmi, najmä však s posypovou soľou. Postupne sme portfólio našich produktov a služieb rozširovali a od roku 2002 funguje spoločnosť pod obchodným menom Euromar spol. s r. o. Posypové soli už dávno nie sú jediný prvok predávaného sortimentu. Od roku 2013 na automatizovanej linke balíme sypké materiály do spotrebiteľských balení, ktoré sú ergonomicky a dizajnovo navrhnuté pre maloobchod. Od roku 2019 pripravujeme pre našich zákazníkov zmesi posypových materiálov, ktoré sme schopní pripraviť podľa špecifikácie zákazníka.

obchod

Na základe dlhoročných skúseností a potrieb našich zákazníkov máme vybudované veľmi dobré obchodné vzťahy s producentmi solí v Európe i mimo nej. Dbáme na to, aby sme dokázali poskytnúť čo najkvalitnejšie a zároveň ekonomicky zaujímavé produkty, aby boli zákazníkovi k dispozícii presne v ten moment, kedy majú byť použité, JIT ( just-in-time). Medzi naše silné stránky patrí kapacita a rozmiestnenie skladov na našom území, čo zaručuje rýchle dodanie tovaru odberateľovi. Disponujeme vlastnými modernými skladovými priestormi a skladovou technikou. Na sledovanie pohybov tovaru používame moderný systém evidencie.